🧏 Když ruka promluví

Začátek akce: 27.04.2023 18:00

Konec akce: 27.04.2023 20:00

Zajímalo by tě, jak se žije neslyšícím v Hradci?
Věděl(a) jsi, že používají svůj vlastní jazyk, který se jmenuje český znakový jazyk? Nejedná se však o češtinu tak, jak ji znají slyšící. Pro neslyšící je naše čeština vlastně úplně cizí jazyk a ne každý ji ovládá. Napadlo tě třeba, jak se neslyšící dorozumívá se slyšícími v rámci veřejných institucí (např. na úřadech nebo v obchodech)?
-> Přijď na besedu s neslyšícími a objev, jak funguje tenhle tichý svět v mnoha různých oblastech života.
Vstupné je dobrovolné

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee od Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.Místo: Rudolfinum (Hradec Králové) - bývalý Ústav hluchoněmých ("Hluchák"), Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové, Česko


Vstupenka